news

jueves, 15 de abril de 2010

HÉLÈND LAFFOND I ELS ALUMNES DE SEGON DEL IES LLUIS DE PEGUERA DE MANRESA
















treballs previs a la instal·lació del niu dissenyat pels alumnes i l'artista.