news

lunes, 24 de mayo de 2010

CACIS A L'EXPO BAGES


CACIS dins dels seu programa d'activitats del 2010 i dins de l'apartat de difusió preveu intervenir en diferents fires i actes comarcals. Cacis - laboratori per fomentar la visibilitat de la creació artística, interaccionant amb els circuits i sistemes de difusió, locals i globals. On potenciar la formació, les residències i els intercanvis entre artistes.
Els objectius de Cacis es poden agrupar en tres grans eixos:
• Difusió
• Recerca
• Producció
CACIS dentro de su programa de actividades del 2010 i del apartado de difusión prevee intervenir en diferentes ferias i actos comarcales. Cacis - laboratorio para fomentar la visibilidad de la creación artística, interaccionando con los circuitos y sistemas de difusión, locales i globales. Donde potenciar la formación, las residencias y los intercambios entre artistas.