news

martes, 4 de marzo de 2014

Míriam Martínez Guirao llega a CACiS

Projecte “AUTÓCTONO E INDÍGENA”
La naturalesa dins del medi urbà ha quedat renegada a una visió gairebé com si d'un oasi es
tractés. La invasió i el envaït queden ocults entre l'asfalt dels nostres carrers. Reduint la natura als
estampats de les nostres robes, els balcons amb testos o els parcs artificials.
La idea d'AUTÒCTON I INDÍGENA neix del projecte www.jardines-efimeros.com, on es
recopilen les fotografies que la gent envia de les plantes que neixen de manera silvestre per la
ciutat. Aquestes fotos són a manera d'atles on les pàgines són la web, al costat del nom de la
persona que el "apadrina" i de la direcció on es troba.
 
AUTÒCTON I INDÍGENA busca no només mostrar la vegetació com a part marginada del
nostre medi, sinó que pretén mostrar dues parts de la vegetació, la seva part de envaïda-invasora
com a forma de supervivència. Per a això es realitzaran fotografies de les plantes que neixen
als voltants de la ciutat (jardins-efímers) les quals es catalogaran, s'estudiaran i es realitzarà un
atles on es podrà informar de la vegetació
AUTÒCTON I INDÍGENA.

PROYECTO
La naturaleza dentro del medio urbano ha quedado renegada a una visión casi como si de un oasis se tratara. La invasión y el invadido quedan ocultos entre el asfalto de nuestras calles. Reduciendo la naturaleza a los estampados de nuestras ropas, los balcones con macetas o los parques artificiales.
La idea de AUTÓCTONO E INDÍGENA nace del proyecto www.jardines-efimeros.com, donde se recopilan las fotografías que la gente manda de las plantas que nacen de modo silvestre por la ciudad. Estas fotos son a modo de atlas cuyas paginas son la web, junto al nombre de la persona que lo “apadrina” y de la dirección donde se encuentra.
AUTÓCTONO E INDÍGENA busca no solo mostrar la vegetación como parte marginada de nuestro medio, si no que pretende mostrar dos partes de la vegetación, su parte de invadida-invasora como modo de supervivencia. Para ello se realizaran fotografías de las plantas que nacen en las inmediaciones de la ciudad (jardines-efímeros) las cuales se catalogarán, se estudiaran y se realizara un atlas donde se podrá informar de la vegetación AUTÓCTONO E INDÍGENA.