news

martes, 15 de septiembre de 2015

tallers de NaturaèsCultura de Setba amb SusoEspai a CACiS

CACis treballa aquest any amb l'artista Roser Oduber i amb la col·laboració dels artistes canadencs Sahon Kallis i David Gowman


 Aristes que ja van treballar en el projecte NaturaésCultura l'any 2012.

Aquest any CACiS obre un diàleg amb els espais i els materials que tenim a l’abast, cercant  una millor relació amb l’entorn. Recuperar l’origen de molts materials  naturals  ens donen recursos per millorar  l’impacte del nostre consum sobre l’entorn, per enriquir les experiències, els llenguatges, el joc, i en definitiva, l’aprenentatge per viure de manera responsable.

Proposem un taller on utilitzem l’entorn natural com a escenari d'aprenentatge i creació artística, investigant sobre els materials naturals i els vincles amb les plantes, la fusta, les pedres, l’aigua, la terra.
L’origen dels colors vegetals i minerals a traves d’un viatge des de l’origen en el propi medi, la seva recol·lecció i extracció i la seva aplicació en l’art contemporani. 

Una vegada fet aquest recorregut pràctic tornarem al medi allò que ell ens ha donat, en forma de intervencions efímeres.Els alumnes descobreixen l’origen dels colors minerals i vegetals.

·         Taller pràctic on experimentem amb les terres minerals i tints vegetals.
·         Treballant el color mineral pintant, fent volum i tornant al seu origen fent una intervenció en el paisatge.
·         Treballar els color vegetals de tres formes diferents  per pintar, tintar i transferir.
·         Retornant al medi els materials vegetals en forma de intervenció en el paisatge.Els principals objectius són :

·         Observació de l’entorn.
·         Utilitzar els elements naturals de forma sostenible en la pràctica de la creació.
·         Aprendre a veure i valorar les obres pròpies i les de l'entorn.
·         Unificar els continguts teòrics en les activitats pràctiques.
·         No contribuir a la degradació mediambiental que inclou obres «verdes» realitzades amb materials biodegradables o reciclats.
·         Crear consciència de la importància de reciclar materials.
·         Entendre la relació entre l'home i la terra, el medi ambient i el món .
·         Que els treballs arriben a interactuar amb el medi ambient de forma més directa .
·         Entendre el lloc en el qual es va a treballar, compenetrant-se amb ell.