news

lunes, 21 de diciembre de 2015

convocatoria de CACiS per projectes d'art i educació

C A C i S / convocatòria 2016
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Centre D’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

Obre una convocatòria internacional dirigida a creadors per realitzar un projecte amb  residència durant l’any 2016.

Objectius
La residència de Cacis El Forn de la Calç acull projectes relacionats amb l’educació i l’art en el medi natural, propostes que facin servir l’art com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’un anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn, incorporant-la en qualsevol etapa de l’aprenentatge.
·         El projecte seleccionat ha de contemplar la seva relació amb la comunitat educativa i l’entorn social, aportant eines per accedir i apropar a les diferents disciplines artístiques a mestres i alumnes.
·         Ha d’estimular l’observació i anàlisi del medi per la seva conservació i millora.
·         Creacions que ens endinsin en les causes del Canvi Climàtic.
·         Projectes d’activisme artístic vinculat al C/C.
·         També vol ser un estímul per tal de treballar diferents àrees del currículum a partir del llenguatge contemporani en el medi i ampliar l’horitzó d’experiències i coneixements més enllà de la simple experiència estètica per obrir tot un ventall de possibilitats a nivell educatiu.

Residència
1.La residencia de CACIS  presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies .El Centre esta a 5 km del poble de Calders i a 2,5km d'Artés i a uns 25 minuts de la ciutat de Manresa. Amb vistes de Montserrat i els Pirineus.
2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball  durant un mínim de 7 dies i un màxim de 45 dies.
3. El Centre pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i  serveis relacionats amb la seva recerca.
4.Depenent del interès del projecte CACiS es farà càrrec del desplaçament i de la manutenció. La selecció serà d’un màxim d’un projecte per a realitzar durant el mes de juliol.

Bases
1Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic següent documentació:
·         dades de contacte del responsable del projecte.
·         número de participants.
·         calendari per al qual se sol•licita la residència amb una altra opció alternativa (si n’hi ha)
·         espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
·         una carta d'intencions amb un text explícit on l'artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència en els  terminis sol•licitats.
·         cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball.- una descripció del projecte (màxim)
3 fulls amb un màxim 3 fotografies -format JPG-)- un breu cv(màxim 1 full) (no s'admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol•licitada)
2.Les sol•licituds per a l'any 2016 es poden enviar fins el 15 d’abril del 2016.
3.El jurat estarà composat per professionals del sector i per l'equip del Centre.
4.Resolució de la convocatòria el 31 d’abril del 2016. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web o bloc de CACIS.
5. El fet de participar pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.       
6. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lar la residencia dels participants admesos inicialment :
·         Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
·         Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol•licitant o sol·licitants per ser seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
·         Si es  detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.

CACiS El Forn de la Calç
www.cacis.cat
info@cacis.cat/roseroduber@cacis.cat
T.938309159/646601580Amb el suport de 
                                                           Forma part de