news

viernes, 8 de enero de 2016

Convocatòria d'acces a CACiS de residencia amb col·laboració 2016C A C i S / convocatòria per residencia amb col·laboració 2016
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Centre D’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

Obre una convocatòria internacional dirigida a creadors per realitzar un projecte amb  residència al primer quadrimestre del 2016 i col·laborar en els treballs de manteniment i millora dels espais de CACiS.

Objectius
La residència de Cacis El Forn de la Calç acull projectes relacionats amb l’educació i l’art en el medi natural, propostes que facin servir l’art com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’un anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn, incorporant-la en qualsevol etapa de l’aprenentatge. El projecte seleccionat haurà d’estar en consonància amb les línies de treball de CACiS:
·         Art i Paisatge natural. Arquitectura bioclimatica. Ecologia i sostenibilitat.
·         Ha d’estimular l’observació i anàlisi del medi per la seva conservació i millora.
·         Creacions que ens endinsin en les causes del Canvi Climàtic.

Residència
1.La residencia de CACIS  presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies .El Centre esta a 5 km del poble de Calders i a 2,5km d'Artés i a uns 25 minuts de la ciutat de Manresa. Amb vistes de Montserrat i els Pirineus.
2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes i espai de treball  durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies.
3. El Centre pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i  serveis relacionats amb la seva recerca.
4. No es contempla la manutenció excepte acord específic entre el seleccionat i CACiS.
5. El seleccionat haurà de participar en els treballs de millora i manteniment del centre: Jardineria, treball forestal, construccions de pedra seca i millora de les instal·lacions en general.


Bases
1Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic següent documentació:
·         dades de contacte del responsable del projecte.
·         número de participants.
·         calendari per al qual se sol•licita la residència (Des de el 20 de febrer a finals d’abril)
·         espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
·         una carta d'intencions amb un text explícit on l'artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència en els  terminis sol•licitats.
·         cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball.- una descripció del projecte (màxim)
3 fulls amb un màxim 3 fotografies -format JPG-)- un breu cv(màxim 1 full) (no s'admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol•licitada)
2.Les sol•licituds per aquesta convocatòria  es poden enviar fins el 15 de febrer del 2016.
3.El jurat estarà composat per professionals del sector i per l'equip del Centre.
4.Resolució de la convocatòria el 20 de febrer del 2016. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web o bloc de CACIS.
5. El fet de participar pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.       
6. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lar la residencia dels participants admesos inicialment :
·         Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
·         Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol•licitant o sol·licitants per ser seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
·         Si es  detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.
amb el suport de 

forma part de