news

martes, 1 de noviembre de 2016

ART & SUSTAINABILITY SCIENCE WORKSHOP
CACiS reune un conjunto de actividades en colaboración con artistas como Maria Ribera, Marco Ranieri, científicos como Joan Vendrell director tècnico y gestión mediambiental de CACiS y David Moncunill en el programa Realising Potentials Workshop/ del centre d'Estudis Catalans, en colaboración con la Societat Catalana de Biologia.

CACiS escollit un dels set tallers per a realitzar dins del ART & SUSTAINABILITY SCIENCE WORKSHOP
Realising Potentials: Arts-based Sustainability Science
Barcelona, 3-4th Nov 2016
Institut d’Estudis Catalans
Organitzen: Secció d’Ecologia Terrestre de la SCB, CREAF, UOC, UAB, CAMBIO, ICAAM, UPO i Universidade de Évora.
Realising Potentials: Arts-based sustainability science és un taller de dos dies pensat com a lloc d’experimentació per a explorar i dialogar entre arts i ciència de la sostenibilitat. El taller es realitzarà a Barcelona, el 3 i 4 de novembre de 2016, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
El taller té les finalitats següents:
Crear un espai d’experimentació en què artistes i científics puguin compartir, connectar i expandir les seves diferents experiències, projectes i debats sobre recerca en sostenibilitat basada en les arts.
Catalitzar una xarxa de ciència de la sostenibilitat basada en les arts com a comunitat d’aprenentatge, de pràctica i de suport.
Durant el taller, els participants s’involucraran en diferents laboratoris experimentals i debats per compartir, explorar col·lectivament i de manera crítica diferents experiències d’hibridació de les arts i la ciencia CACiS has been chosen in the program Realising Potentials: Arts-based sustainability science is a two-day workshop conceived as an experiential site for exploration and dialogue between the arts and sustainability science. The workshop will be held in Barcelona (Spain), in November 3rd-4th, 2016 at the Institute of Catalan Studies (Institut d’Estudis Catalans, IEC).

Two main motivations guide the workshop:
To open up an experiential space where artists and scientists can share, connect and expand different experiences, projects and discussions in the field of arts-based sustainability research.
To catalyse a network of Arts-based Sustainability Science as a community of learning, practice and mutual support.

During the workshop, participants will engage in different experiential laboratories and discussions to share, collectively explore and critically inquire different experiences of arts-science hybridation