news

domingo, 1 de enero de 2017

Convocatòria de residència 2017 / projectes de cos i medi

realitzat a CACiS 2016


C A C i S / convocatòria 2017
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Convocatòria de residència per a projectes de cos i medi
Centre D’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç
Obre una convocatòria internacional dirigida a creadors per realitzar un projecte amb  residència durant l’any 2017.

Objectius
La residència de Cacis El Forn de la Calç acull projectes relacionats amb el cos  i l’art en el medi natural, propostes que facin servir l’art com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’un anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn. Aquesta convocatòria cerca  un diàlegs amb el medi a partir de la relació amb el cos humà. El paisatge, en­tès com una laboratori mental que realitzem a partir del que veiem, de la contemplació, de l’observació. Po­dem dir que és una interpretació en termes culturals i estètics del territori. Fent servir les paraules de Berta Ayuso obrim un apartat per la reflexió del paisatge a partir de la nostra relació amb ell “Parlem del paisatge del paisatge com un lloc: un espai practicat, amb ele­ments intangibles i simbòlics que es sumen a la seva materialitat. Una estructura plural, dinàmica, canviant i integradora dels aspectes que es veuen i dels que no. La contemplació sovint és el motiu que el determina. “
Potser a partir d’aquest retrobament amb el medi po­drem interpretar millor el seu valor i recollir les deman­des que ens fa.

1.La residencia de CACIS  presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies .El Centre esta a 5 km del poble de Calders i a 2,5km d'Artés i a uns 25 minuts de la ciutat de Manresa. Amb vistes de Montserrat i els Pirineus.
2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball  durant un mínim de 7 dies i un màxim de 45 dies.
3. El Centre pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i  serveis relacionats amb la seva recerca.

Bases
1Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic següent documentació:
·         dades de contacte del responsable del projecte.
·         número de participants.
·         calendari per al qual se sol•licita la residència amb una altra opció alternativa (si n’hi ha)
·         espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
·         una carta d'intencions amb un text explícit on l'artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència en els  terminis sol•licitats.
·         cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball.- una descripció del projecte (màxim)
3 fulls amb un màxim 3 fotografies -format JPG-)- un breu cv(màxim 1 full) (no s'admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol•licitada)
2.Les sol•licituds per a l'any 2017 es poden enviar fins el 15 d’abril del 2017.
3.El jurat estarà composat per professionals del sector i per l'equip del Centre.
4.Resolució de la convocatòria el 30 d’abril del 2017. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web o bloc de CACIS.
8. El fet de participar pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.       
9. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lar la residencia dels participants admesos inicialment :
·         Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
·         Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol•licitant o sol·licitants per ser seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
Si es  detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.