news

martes, 25 de octubre de 2011

Arbre d'Elsa Guerra/Arbol de Elsa Guerra

Quin és l'arbre d'una dona, cada dona és un arbre que creix i de cada branca neixen altres dones. Juntes en un mateix retrat és una imatge que recorda els aquelarres que es feien normalment en mig d'un bosc. Però elles no ballen estan en plena pose, ens miren de forma desafiant . ¿Cuál es el árbol de una mujer?, cada mujer es un árbol que crece y de cada rama nacen otras mujeres. Juntas en un mismo retrato es una imagen que recuerda a los aquelarres que se hacían normalmente en medio de un bosque. Pero ellas no bailan están en plena pose, nos miran de forma desafiante. What is the tree of a woman?, Every woman is a tree growing and other women are born each branch. Together in one image portrait is reminiscent of the witches who were usually in the middle of a forest. But they do not dance in full pose, look at us in a challenging way