news

lunes, 24 de octubre de 2011

Taller de pedra seca

La pedra seca és un patrimoni cultural, arquitectònic, artístic i ecològic. Es un exemple de confluències cap a models sostenibles i equilibrats reflex de les línies de treball de CACIS En un cap de setmana es vol fer una aproximació practica a les tècniques de construcció amb pedra seca, cercant els valors arquitectònics d’una tecnologia ancestral i acostant-se al medi natural d’una manera ludico-practica, equilibrada amb l’entorn. S’ha planificat la reconstrucció d’una barraca de vinya i dels marges col•lindants alhora que es fa una petita intervenció en la vegetació que envolta a la barraca. Dos dies de plena activitat amb els alumnes i el professor Valentí Escalé dels Tallers de Pedra Seca. Aquest any hem recuperat un altre barraca de vinya al costat del centre. De mica en mica anem restaurant el patrimoni que tenim seguint amb la filosofia de sostenibilitat de CACiS , legant al les genarcions futures aquestes construccions de gran valor arquitectònic que pertanyen a la cultura Mediterrànea. Dos días de plena actividad con los alumnos y el profesor de los Talleres de Piedra Seca. Este año hemos recuperado otro barraca de viña junto al centro. Poco a poco vamos restaurando el patrimonio que tenemos siguiendo con la filosofía de sostenibilidad de CACiS, alegando el las genarcions futuras estas construcciones de gran valor arquitectónico que pertenecen a la cultura Mediterranea. Two full days of activities with the students and the teacher of the Dry Stone Workshops. This year we have recovered another shack near the center vine. We are slowly restoring the heritage that we follow the philosophy of sustainability of CACiS, alleging the future genarcions these buildings of great architectural value belonging to the Mediterranean culture .