news

viernes, 16 de diciembre de 2011

Primer premi de vídeo jove del concurso Espai Loop 11 jove

Dues joves autores han creat el vídeo guanyador Maria Agut i Maite Montoya amb el vídeo "Barreres arquitectòniques" Més de 40 participants, 39 fotografies i 8 vídeos de joves entre 14 i 20 anys. Una sala mig plena i joves, joves¡¡¡¡.....Perquè es tan difícil que els joves participin? Avuí hem pogut veure joves motivats i participatius molts del I.E.S. Lluís de Peguera de Manresa, això ens fa pensar que si els joves estan prou motivats es mouen i treballen amb força i els seu treballs és molt bo.
Dos jóvenes autoras han creado el vídeo ganador María Agut y Maite Montoya con el vídeo "Barreras arquitectónicas" Más de 40 participantes, 39 fotografías y 8 videos de jóvenes entre 14 y 20 años. Una sala medio llena y jóvenes, jóvenes ¡¡¡¡..... Porque es tan difícil que los jóvenes participen? Hoy hemos podido ver jóvenes motivados y participativos muchos de IES Lluís de Peguera de Manresa, esto nos hace pensar que si los jóvenes están suficientemente motivados se mueven y trabajan con fuerza y su trabajos es muy bueno. Two young authors have created the winning video Maria Agut and Maite Montoya with the video "architectural barriers" More than 40 participants, 39 photos and 8 videos of young people between 14 and 20 years. A half-full room and youth, young ¡¡¡¡..... Why is it so difficult for young people to participate? Today we have seen many young, motivated and participatory IES Lluis de Peguera de Manresa, this makes us think that if young people are sufficiently motivated to move and work force and their work is very good.