news

sábado, 3 de marzo de 2012

El Proyecto Dones Invisibles a COM Radio

A Manresa es va donar el tret de sortida al Projecte Dones Invisibles i la nostra primera entrevista es va fer ahir a Barcelona en el programa de Ramon Miratvillas de COM Ràdio, mitja hora de preguntes i descripció del que és i pretén aquest treball realitzat per dotze fotògrafes i organitzat per CACIS. 
 En Manresa se dió la salida al Proyecto Dones Invisibles y nuestra primera entrevista se hizo ayer en Barcelona en el programa de Ramon Miratvillas de COM Radio, media hora de preguntas y descripción de lo que es y pretende este trabajo realizado por doce fotógrafas y organizado por CACiS. 
 In Manresa was given out to Project Dones Invisibles and our first interview was conducted yesterday in Barcelona at the Ramon Miratvillas program COM Radio, a half hour of questions and describe what is and intends this work by twelve photographers and organized by CACiS.
Amb la presencia de la fotógrafa Eva Llamas i amb roser Oduber directora de CACiS
Fotografies fetes per Irene Vendrell

Dotze fotògrafes que donen visibilitat a les Dones invisibles
Recordeu que:
El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat  El Forn de la Calç promou accions conjuntes entre l’art contemporani i el compromís social, en aquesta ocasió  per  cercar respostes a una societat del segle XXI que mante comportaments masclistes i violents ha volgut editar aquest Portafoli de fotografies fetes per dotze dones contra la violència de gènere.

Alba Ferrer - Montserrat Faixat - Paula Ospino - Naomi Daniel - Tamara Erde - Eva Llamas - Rosa Gema Doughty  - Cristina Armangué - Dámaris Llaudis - Inês Querido - Mireia Arso - Colita
El Projecte Dones Invisibles te com a finalitat recaptar diners per un pis d’acollida per dones maltractades i ha estat possible gràcies a la col·laboració de dotze dones fotògrafes que han cedit els drets d’imatge de les seves obres al Centre D’Art Contemporani sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç.

Aquest projecte anirà a diferents espais públics i privats al llarg d’aquest any 2012.Una part dels diners de la venda dels portafolis i postals servirà per cobrir la despesa d’edició i l’altre es donarà a la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Calders.