news

lunes, 11 de junio de 2012

Taller de pedra seca


Dos dies treballant per la reconstrucció d'aquesta petita i original barraca de vinya, amagada entre branques trencades i del tot ensorrada ha tornat a créixer de la ma de Valentí Escalé i els seus alumnes . Una feina ben feta a la tardor li posarem els lliris al sostre.