news

martes, 12 de junio de 2012

TV3 amb Hélèn Barrier a CACiS


Una entrista a l'artista resident a CACiS mentre treballa en el seu projecte de jardins secrets