news

sábado, 20 de junio de 2015

Cronozona 1

 CACiS presenta durant el 2015, diferents accions anomenades "cronozones" on anirem mostrant els treballs dels artistes que durant els set anys de vida del centre  han fet estada, recreca i producció. Alguns d'ells tornen durant aquest any i compartirem els seus nous treballs i el què ha significat el seu pas pel nostre espai. Al inici d’aquest projecte ja vam planificar diferents segments, prenent el 7 com a número base, cercant fraccions de períodes per no perdre de vista els objectius i la realitat.

Aquesta revolució constant és semblant a l’evolució de totes les especies davant l’adversitat del medi on viuen. La situació de la cultura i el desequilibri territorial són dos factors que aboquen a l’extinció projectes culturals com el nostre. La viabilitat i sostenibilitat dependrà del grau d’adaptació i fortalesa del individu o col·lectiu en aquest cas de CACiS.

Dins de programa estructural de CACiS hem volgut incloure diverses teories evolutives, una d’elles parteix dels estudis dels paleontòlegs Gould i Eldredge que remarquen que el registre fòssil és incomplet i no és coherent amb una teoria evolutiva que prevegi una velocitat constant de l'evolució. La teoria de l'equilibri puntuat afirma que les espècies romanen estables durant períodes llargs i evolucionen en períodes curts.

Aquest raonament que es basa en l’estudi i l’observació pot ser un pla estratègic d’anàlisi dins de la nostra evolució. Si la planificació i desenvolupament del projecte segueix una trajectòria constant sense fer avaluacions periòdiques tindrem a la llarga un treball “estèril”.

Evolució i revolució

Les adaptacions són mecanismes mitjançant els quals els organismes fan front a les tensions i pressions del seu medi ambient. Aquest principi ben establert, forma part d’un segon punt estructural de la vida evolutiva del nostre projecte.
Es evident que el suport de les institucions públiques cada vegada és més pobre i es prioritza a poblacions que ja tenen recursos. Aquest camí recorda a la selecció natural on els individus més forts i adaptats seran els que podran continuar “vius”.

Inauguració i presentació de projectes del Cronozona 1  

Sergi Faüstino, David Gowman, Laura Garcia, Lucinda Linderman, grup Portalà 10, Ruben Ochoa, Stefan Cools, Florencia De Titta,
Nina Viviana, Antonio de Almeida, Vagaran Choudhary, Ruben Van kleveren i Naomi Hermanus
Dissabte 27 de juny 
19:00 h a CACiS