news

viernes, 7 de octubre de 2016

Exposició de Marta Pruna

MARTA PRUNA FRANCESCH (Barcelona, 1970)
She has participated in many individual and collective ve exhibitions since 1993, as well as in few art symposiums held in Catalunya, Germany, Austria, Belgium, Holland, Portugal, Switzerland, Japan and China.
She has progressively bonded with the territory since she setlled in Cervià de les Garrigues in 2001.
Her work is essentially made of stone and wood, and it has developed a power manifesting
in the work’s steep and precise cut, following a totemic primitivism. She significantly reflects
on a text writh en in 2006: ‘’Each 􀆟 me, in each project (…) on a new stone (…) I return to the
origin’’.
Marta Pruna elaborates individual shapes diluting in group structures, becoming gregarious
in their absorption, and integrative function. Those shapes currently tend to lean towards
the individual and inner search.
It is in these gregarious morphologies that the Totem, traditional representation of a deity, is
contextualized in detriment of its individuality. At the same time they lose their identity and
become gregarious, they integrate in the group, and are an essential part of it. As it happens
with nature elements, individuals only exist based on the group, and their identifying traits
are subdued to the discipline, needs, and demands of the collective they belong to.
‘’After 15 years in the territory I still work under the same fascination for Nature, and the
individual. I am always looking to fi nd something new, although that can mean repeating
the same shape. I still have the same feeling of happiness when holding the scarp, chisel and
hammer. Each time, in each project, I discover or suspect a kind of happiness that is not, in
any case, in need of a language neither explanations, but the absence of a traffic of ideas
as a challenge’’

MARTA PRUNA FRANCESCH (Barcelona, 1970)
Estudis: Llicenciada en la Facultat de Belles Arts, Escultura (1988-93); Estança 3 mesos Univ.
d’ Art de Linz (1994); Doctorat a Universitat de Barcelona (1997-99), Títol de Suficiència
Investigadora (1999).
Ha participat des de 1993 en nombroses exposicions individuals i col·lecti ves i diversos simposis sobre art a Catalunya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda, Portugal, Suïssa, Japó o
Xina.
Des que l’any 2001 es va instal·lar a Cervià de les Garrigues, la seva vinculació al territori
ha estat progressiva. El seu treball, essencialment en pedra i fusta, ha desenvolupat una
contundència que es manifesta en el tall abrupte i precís de la peça i que remet a un primitivisme totèmic: “Cada cop, en cada projecte (...) en una nova pedra (...) torno a l’origen”,
reflexiona, significativament, en un text escrit de l’any 2006.
Marta Pruna elabora formes individuals que es dilueixen en estructures  grupals i en la seva
funció d’absorció i integració esdevenen gregàries, encara que ara van cada cop més cap a
l’individu i la recerca d’un mateix.
Deia en Sanuy: “les formes individuals i les seves particularitats, tot i que paleses, queden
supeditades al grup i només són reconegudes i reconeixedores en funció de les exigències
del grup”.
En aquestes morfologies gregàries, però, els Tòtems –representació tradicional de la divinitat-
es contextualitzen en detriment de la seva individualitat. S’integren al grup i en formen
part essencial, perdent la seva identificació particular i gregaritzant-se: els individus, com
els elements de la natura, ja no són sinó en funció del grup i els seus trets identificadors se
sotmeten a la disciplina, les exigències i les necessitats del col·lectiu al qual pertanyen.
Segueixo després de 15 anys al territori, treballant amb la mateixa fascinació per la Natura
i lIndividu, mirant de trobar alguna cosa sempre nova encara que sigui repetint la mateixa
forma-i amb la mateixa alegria en sostenir lescarpa, la gradina i el martell. Cada cop, en
cada projecte, descobreixo-sospito una mena de felicitat que en qualsevol cas no precisa
llenguatge ni explicacions sinó una absència de trànsit didees com a repte.
www.martapruna.comCACiS presenta dins del seu programa Art i Geologia
 l’exposició "Quan parlen les pedres" de l’artista
 MARTA PRUNA FRANCESCH (Barcelona, 1970)
26/06 - 30/08 2016