news

viernes, 15 de octubre de 2010

projecte two moons seleccionat en el 2010 NEM Summit / Networket-Electronic Media
El Centre d'Art i Sostenibilitat El Forn de la Calç de Calders presenta el seu programa de participació social en un context d'art i natura partint de la visió comú del nostre satèl•lit la Lluna.
Two Moons aporta a aquest nou sistema global de comunicació una visió sense fronteres, sense Obstacles, sense diferències per transmetre un missatge d'unitat a través de l'art. Partint de les diferents tecnologies de comunicació, de les xarxes socials, dels canals que el segle XXI ofereix, en un món ple de desigualtats, desequilibris i guerres, el desig de canvi mitjançant la observació comú d'un mateix element La Lluna

Cacis obra una convocatoria de participació on podeu participar enviant imatges; fotografies o videos; entreu en el Facebook de Cacis two Moons

El Centro de Arte Contemporáneo y sostenibilidad El Forn de la Calç de Calders presenta su programa de participación social en un contexto de arte y naturaleza partiendo de la visión común de nuestro satélite “la Luna”
Two Moons aporta a este nuevo sistema global de comunicación una visión sin fronteras, sin obstáculos, sin diferencias para transmitir un mensaje de unión a través del arte. Partiendo de diferentes tecnologías de comunicación, de las redes sociales, de los canales que el siglo XXI ofrece en un mundo lleno de desigualdades, desequilibrios y guerras el deseo de cambio mediante la observación común de un mismo elemento La Luna

Cacis abre convocatoria de partcipación Podeis particpar enviando imágenes; fotografias o vídeos en su Facebook Cacis tow moons.