news

miércoles, 20 de octubre de 2010

Sharon Kallis i el segon de Batxillerat Artístics de IES LLuís de Peguera


Els alumnes de segon de batxillerat Artístic de IES Lluís de Peguera de Manresa treballen amb el projecte que l'artista Sahon Kallis vol realitzar al centre, projecte pel qual va ser seleccionada per Cacis