news

domingo, 6 de noviembre de 2011

CACiS rep obra de l'escultora Angels Freixanet

A partir d'aquest mes d'octubre 6 escultures d' Àngels Freixanet formen part de la col·lecció permanent de CACiS , escultures que es podran veure dins del itinerari d'obres que el Centre ofereix als visitants. L'escultora també exposarà el 9 de novembre al Cercle artístic de Manresa els seus gravats més recents. A partir de este mes de octubre 6 esculturas de Àngels Freixanet forman parte de la colección permanente de CACI, esculturas que se podrán ver dentro del itinerario de obras que el Centro ofrece a los visitantes. La escultora también expondrá el 9 de noviembre en el Círculo artístico de Manresa sus grabados más recientes. Starting this month of October 6 Freixanet Angels sculptures are part of the permanent collection of CACI, sculptures can be seen in the schedule of works that the Center offers to visitors. The sculptor also exhibit on 9 November in the artistic circle of his etchings most recent Manresa. http://www.angelsfreixanet.com/