news

lunes, 16 de agosto de 2010

concert de Celeste Alías i Santi Careta dins del la presentació de la performance de Joey Chua Poh Yi

La performace de l'arista de Singapur que ha treballat a Cacis per la realització d'aquest espectacle es va completar amb un magnífic concert de l'artista de Sant Joan de Vilatorrada Celeste Alías i el guitarra d'Avinyo Santi Careta , tots dos van interpretar cançons del seu nou repertori. També vam poder gaudir d'una molt notable improvització de les tres ballerines Laura Bataller,Laia Minguillón i Joey Chua Poh Yi.
La performance de la artista de Singapur que ha trabajado en Cacis para la realizaciónde este espectáculo se completó con un magnífico concierto de la artista de Sant Joan de Vilatorrada Celste Alías y el guitarra de Avinyó Santi Careta, los dos interpretaron canciones de su nuevo repertorio.También podimos ver una muy notable improvisación de las tres bailarinas Laura Bataller, Laia Minguillón y Joey Chua Poh Yi.
http://www.youtube.com/watch?v=76YhuPHrv0Q

Fotos Ramon Creus

Final de la performance
Triste sin encontrar respuestas fiables, el pájaro descubre que no existe ningún posible amor en Catalunya y decide volver a Oriente a su lugar de origen.Trist sense trobar respostes fiables, l’ocell descobreix que no existeix cap possible amor a Catalunya i decideix tornar a Orient a seu llocs d’origen.

segon moment- segundo momento- second moment


L’ocell ha volat des de lluny cercant l’amor i ara no el troba , fa servir les noves tecnologies de internet per poder respondre les seves dubtes sobre l’amor....
Aquest és un moment còmic de l’actuació on la coreògrafa qüestiona de manera crítica certes realitats relacionades amb la xarxa i de com aquesta respon al públic i usuari les preguntes de l’amor.
El Pájaro ha volado desde muy lejos buscando el amor y ahora no lo encuentra , hace servir las nuevas tecnologías de inetrenet para poder responder sus dudas sobre el amor…
Este es un momento cómico de la actuación donde la coreógrafa cuestiona de manera crítica ciertas realidades relacionadas con la red y su forma de responder al público y usuario las preguntas del amor.

Fotos Ramon Creus

Performance Find .Move.Love


Més de cent persones van gaudir d’una nit divertida i diferent. Una nit amb Celeste Alías (veu) i Santi Careta (guitarra) acompanyant la performance de l’artista , coreògrafa i ballarina de Singapur Joey Chua Poh Yi. El públic va seguir una actuació interactiva on tothom va quedar satisfet i emocionat .
L’actuació es va dividir en tres moments; Una primera actuació dels músics que van interpretar dues cançons de música negra vestits de blanc fent temps fins que arribés la negra nit . Llavors neix la petita dansa d’un ocell . L’ocell (Joey) demana la complicitat del públic per sortir del seu niu i ballar fins l’escenari on crea amb els dos músics una esplèndida coreografia de sons i moviments.
Más de cien personas pudieron degustar de una noche divertida y diferente. Una noche con celeste alías (voz) y Santi Careta (guitarra) acompañando la performance de la artista, coreógrafa y bailarina de Singapur Joey Chua Poh Yi. El público siguió una actuación interactiva donde todos quedaron satisfechos y emocionados.
La actuación se dividió en tres momentos; Una primera actuación de los músicos que interpretaron dos canciones de música negra vestidos de blanco haciendo tiempo hasta que llegara la negra noche. Entonces nace la pequeña danza de un pájaro. El Pájaro (Joey) pide al público su complicidad para salir del nido y bailando llega al escenario donde crea una espléndida coreografía de sonidos y movimentos.

Fotografies Ramon Creus

lunes, 9 de agosto de 2010

Performer de Joey Chua Poh Yi en CacisLa coreógrafa y bailarina de daza contemporanea que reside durante el mes de agosto en CACIS realiza una performer junto a la voz de Celecete Alías y la guitarra de Santi Careta la noche del miércoles 11 de agosto, como culminación de su proyecto Find. Move.Love. La performer muestra el proyecto que l'artista lleva experimentando hace años en diferentes escenarios y paises.La coreògrafa i ballarina de dansa contemporània que resideix durant el mes d’agost a CACIS realitza una performer amb la col•laboració de la veu de Celeste Alías,la guitarra de Santi Careta i Laura Bataller la nit del dimecres 11 d’agost., com a culminació del seu projecte Troba. Moviment. Amor. La performer mostra el projecte que l'artista porta experimentant fa anys en diferents escenaris i països.
Synopsis
A lost bird from Singapore. An enchanting singer from the lands of cataluña. A suave guitar player whose music cold hipnotize any female.Come and see how the lives of these three become intertwined during the bird's quest for perfect love.

Residencia de Joey Chua Poh Yi de Singapur Research paper presenter and Mediator for Choreographic Panel


Aquest projecte es fa conjuntament amb el National Arts Council of Singapore/Este proyecto se realiza con la colaboración del National Arts Council of Singapore
PROJECT 1
Play/Move
Using a Nintendo Wiimote (or similar) and/or wearable technology Play/Move is an expressive performance motion project that explores and visualizes movement body movement and presence. Today we move through life in a daze as the world around us is in pain. The first step towards becoming aware of this, the world around you and other beings, is through your body and movement. Play/Move represents each performer as an audio/visual ‘presence’ on a projected screen. Their movements thought the space awaken this ‘presence’ as they become more aware. Multiple performers begin to interact both in the space and on the screen revealing each of the ‘presence’ characteristics. When the performer is fully awakened they begin to display quotes gathered on the topic representing the idea that awareness and communication are one.
PROJECT 2
Hot Spots
In a low lit moody installation/performance space a viewer moves through an interactive performance wearing wireless headphones. They mingle with performers through the space finding wireless audio hot spots for each performer. The audio tells stories and a narrative unfolds revealing a hidden background of each performer. The hot spots have sensors and triggers that switch lights and sounds on and off changing atmosphere of space. This work is an investigation into new narrative forms and movement/performance and presence from the perspective of both a dynamic audience and performer. For the people not in the space a spectacle unfolds which is silent for them and immersive for the participant. This creates an entirely different level of viewer/performer relations and offers great potential for exploration of many themes. The content of the performance, audio and narrative will be created by a writer briefed on the project based around a specific theme.
Proposed educational or promotional activities.
Turner lectures at Sydney College of the Arts, University of Sydney in Interactive and Digital Media.
This will be a very useful skill and Turner plans to demonstrate and hold workshops to share skills and
build networks and collaborative partnerships with local artists an performers. Potential Subjects include:
Flash, dynamic animation and rich media
Internet based artwork
Physical computing for artists: Processing, Arduino and Electronics for artists.
Video Editing and Effects
Animating Ideas
Performance/Dance as and Digital Art
Making a point, emerging technology needs content to say something.
Distribution techniques,getting your work out there.
Forn de la calç of Calders
Application form updated on 7 January 2010 4/4
SUBMITTED PAST WORKS
Title: “Tracing: Dance Dialogues in Singapore and South Africa” (commissioned work)

Quinta semana de talleres de verano/darrera setmana de tallers infantils d'estiu

La última semana los alumnos experimentan la acción libre del color y la pintura. Conocemos a Hermandez Pijuan/La darrera setmana els alumnes experimentan l'acció lliure del color i la pintura. Coneixem a Hernandez Pijuan.