news

miércoles, 12 de abril de 2017

Exposició FRAGMENTS a Artés

F R A G M E N T S / Exposició Col·lectiva
Selecció d’obra realitzada al centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El forn de la Calç de Calders
Forn de la Calç de Calders, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local per l’Ajuntament de Calders, es troba dins la llista dels “150 millors  elements  del  patrimoni  industrial  de  Catalunya”  del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Esta dins del mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya dels 150 elements imprescindibles. El Forn de la Calç Forma part del l’Ecomuseu del Moianès i del Geoparc de la Catalunya Central.
Actualment,  al  costat  dels  forns  s’hi  troba  el  Centre  d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACIS), que es dedica a la investigació, producció i exhibició de projectes de cultura i art contemporanis, especialment els relacionats amb l’ecologia i el medi natural del lloc.

F  R  A G M E N T S  recull una selecció d’alguns dels artistes que han passat pel centre durant els 9 anys d’existència;
Llibres art de Clemente Calvo / de l’Aragó projecte MBCC47 – CACiS 2010
Ramon Brichs / l’obra Esculpint l’esvoranc / de Catalunya – CACiS 2011
Rosa Gema Dougthy / Els estels de la memòria de Virgina - Estats Units - CACiS 2012
Angélica Chávez Blanco / Versiones de una cicatriz / de Chihuahua – Mèxic – de CACiS 2013
Cécile Hug  /  Versiones de una cicatriz / de Paris – França  - de CACiS 2013
Nina Viviana Cangialosi i Mauro Mancini / Les Illes imaginaries / Italia de CACiS 2014
Miriam Martinez / Autóctono e indígena / d’Elx – realitzada entre Artés i CACiS 2014
Izabela Oldak / Versiones de una cicatriz / de Rybna, Krakow - Polonia– de CACiS 2015
Jo Rogge / Viatges / de Namibia – de CACiS 2016

F R A G M E N T S / Exposición Colectiva
Selección de obra realizada en el centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad (CACiS) El Forn de la calç de Calders
Horno de la Cal de Calders, catalogado como Bien Cultural de Interés Local por el Ayuntamiento de Calders, se encuentra dentro de la lista de los “150 mejores elementos del patrimonio industrial de Cataluña” del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña.
Esta dentro del mapa del Patrimonio Industrial de Cataluña de los 150 elementos imprescindibles. El Horno de la Cal Forma parte del Ecomuseo del Moianès y del Geoparque de la Cataluña Central.
Actualmente, junto a los hornos se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad El Forn de la calç (CACIS), que se dedica a la investigación, producción y exhibición de proyectos de cultura y arte contemporáneos, especialmente los relacionados con la ecología y el medio natural del lugar.EXPOSICIÓ. Fragments. Selecció d’obres d’artistes del CACiS El Forn de la Calç (Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat) al llarg dels 9 anys d’existència del centre.

DATA: 19 d’abril – 19 de maig
INAUGURACIÓ: divendres 21 d’abril a les 20h.

LLOC: Complex Cultural de Cal Sitjes
Les Parres, 44  08271  Artés
Telèfon 93 830 50 01

HORARIS DE VISITA DE L’EXPOSICIÓ
(són els horaris d’obertura de la Biblioteca)
Matins: dimecres i dissabte de 10’30h a 13’30h.
Tardes: de dilluns a divendres de 15’30h a 20’30h.


martes, 11 de abril de 2017

Projectes seleccionats / beques de residencia


Projectes seleccionats / beques de residencia alumnes /as del TFG – àmbit d’escultura, curs 2016-2017
 Ona Trepat
 Rosa Boguña / La gabia del cel