news

lunes, 28 de agosto de 2017

presentació dels treballs agost 2017La presentació del treball
“El Camí de l’Aigua”
de GÉRALDINE LAURENDEAU
i l’Intervenció sonora en el paisatge
"If Stones Could Speak"
de CARMEN  ROSEN i ALEX CHISHOLM
Dissabte 26 d’agost  


 Primer de tot el públic va anar a l'estudi on GÉRALDINE LAURENDEAU els va presentar el seu treball de recerca i estudi del territori i de com va detectar i seguir les corrents i camins que fa l'aigua a l'entorn de CACiS. Un treball que va complementar amb l'aprenentatge de la tècnica de la Pedra Seca. 
Una vegada fet tot aquest estudi i documentació va voler fer un recorregut amb tres senyals que indiquen com arribar al torrent de les Tàpies i quin és el camí que fa l'aigua.
 

 La primera senyal sembla un peix i vol reprsentar als elemens vius que depenen de l'aigua.

 La segona senyal a mig camí representa a les plantes ...

 I finalment la darrera instal·lació i més gran és un conjunt de tres nivells amb pedra seca on Gèraldine ha plantat diferents tipus de vegetals de l'entorn que espera s'adaptin i creixin a l'espera de l'aigua de la tardor.Aquest estudi s'anira documentant al llarg dels mesos .

A partir d'aquest punt el públic va poder veure  l’Intervenció sonora en el paisatge"If Stones Could Speak"de CARMEN  ROSEN i ALEX CHISHOLM

Amb el seu cant Alex a la natura, al bosc que ens ho dona tot iens permet fer tot, un cant alegre i punyent que els assitents aplaudeixen amb força.
Comença el camí cap a la màgia i la sorpresa de la performance sonora de carem i Alex amb la participació de Laura Bataller, Gèraldine i Santi Careta.


 Durant tot el camí anem descobrint molts i dirents sons fets amb materials trobats, de fusta pedra ferro¡¡¡¡

 davant l'escultura de l'artista Stefan Cools fan una petita representació sonora amb pedres.....

 desprès Alex ens espera tocant la mandolina a la porta d'una barraca de vinya ...

 una titella feta amb pals prims, balla, mou les mans i cames de les ballerines ...

a dalt i a baix. esquerra i dereta.... aquest petit ninot marca el ritme i els moviments¡¡¡Continuem cap un recó més trist i místic, Carmen ens canta en hongarès un clam fosc i profund que ens deixa muts....

Mentre the dancers walk slow with flags , teles de seda tenyides per Carmen amb plantes de l'entorn de CACiS.....

 abraçem els arbres mentre Alex toca la guitarra

 Finalment sota la instal·lació de Vagaran Choudhary es fa una dança acompanyada pel vent i els sons de diferents instruments naturals.....


 Un hora de emocions sonores en la natura, balls, sons, cants¡¡¡¡¡ Un plaer pels sentits.


jueves, 17 de agosto de 2017

"If Stones Could Speak" de CARMEN ROSEN i ALEX CHISHOLM


l’Intervenció sonora en el paisatge
"If Stones Could Speak"
de CARMEN  ROSEN i ALEX CHISHOLM


 Durant els últims 16 anys, Carmen Rosen ha fet un ampli treball amb projectes d'art comunitari que tenen corrents locals, conques fluvials, barrancs i enfocament urbà de la natura per ressaltar el medi ambient. Va formar la Still Moon Arts Society el 2004 perquè creu que l'art inspira gent; L'art mou la ment i el cor per arrodonir llum sobre la nostra connexió amb el món natural. El Festival Renfrew Ravine Moon, ara en el seu 14è any, celebra artistes locals, la comunitat multicultural, Renfrew Ravine i la seu local Still Creek. Com a resultat del festival i de les activitats, la seva comunitat s'ha tornat molt activa i compromesa. Tenen un gran grup de joves voluntaris dedicats a treballar al Festival Moon, Canyon Management i ara prenem el lideratge en projectes d'art i medi ambient. Els projectes d'art elaborats amb la comunitat ara formen part de Renfrew Ravine amb mosaics d'art, bancs d'art i un laberint a l'aire lliure. La gent veu el barranc com un lloc del santuari al centre de la ciutat i ja no és un lloc per llançar escombraries. El més emocionant de tot, el salmó ha ressorgit a Still Creek a Vancouver després d'una absència de gairebé 80 anys!De 2006 a 2014 va ser artista resident amb el programa Arts and Health de la ciutat de Vancouver. Va treballar amb un grup d'ancians locals creant art amb ells i ajudant-los a explicar les seves històries a través de l'art.
Carmen Rosen ha fet a CACiS un estudi de les plantes de l'entorn del centre i els seus tints, ha trobat moltes varietats i ha identificat diferents fruits amb capacitats molt interessants. 
Carmen escriurà les seves receptes per pintar els seus experiments de tintura i deixarà mostres dels resultats per als futurs artistes que volguin seguir desenvolupant una paleta de tints i colors locals.
L'estudi de les plantes és una de les activitats que ella ha estat fent durant aquest temps al centre juntament amb Alex Chisholm, músics que viuen a  Vancouver, Canadá. Alex explora el disseny d'escultures i instruments sonors amb objectes naturals i trobats o reutilitzats, com ara fusta, roca, aigua i sistemes d'aire i metalls descarregats o altres objectes. Una mica de fusta, roca i vidre Els metalls es poden sintonitzar o utilitzar com a fonts de so atípic. Els sons de l'ocell, el vent, l'aigua i l'arbre es poden incorporar com a so ambiental de fons o treballar en paisatges sonors estructurats o composicions. .Alex Chisholm  - Músic i escultor sonor.

Format com un músic professional especialitzat en guitarra i mandolina, els interessos d'Alex sempre s'han expandit més enllà de les disciplines tradicionals de les arts. Com a músic, els seus interessos i composicions es basen en múltiples influències de música celta, blues, jazz, bluegrass, europea oriental, clàssica i contemporània. Com a constructor talentós i explorador del món natural, Alex crea escultures de so amb localitzacions trobades, i va trobar i va construir objectes no tradicionals. També dissenya i construeix espectaculars jardins que combinen complexos mosaics de còdols i pedres precioses, enginyoses formes edificades i exuberants plantacions per a jardins de plantes autòctones, horts de menjars i jardins d'esbarjo amb habitacions a l'aire lliure definides per arbres i arbustos que ofereixen ombra clapada i Sol i 4 temporades d'una varietat rica en floració.Música i producció de festivals: Amb 35 anys d'experiència com a músic de gira, artista i administrador d'arts i festivals Alex es va graduar amb una educació en guitarra clàssica. Aviat va començar a tocar amb bandes folklòriques i experimentals i ràpidament va desenvolupar un amor per la mandolina, que es va convertir en el seu instrument d'elecció.Un concert promotor i músic itinerant es va associar amb companys de músics el 1988 per produir el primer festival musical de missió celebrant recentment el seu 29è any. Un any després va començar el Winter Roots Music Festival a Vancouver i més recentment és el fundador i director artístic del Gathering Festival, un festival de música i art al centre de la ciutat, el Summer Solstice Festival i el Day of the Dead Arts Festival. 

Carmen’s Bio (community and artistic work)
For the past 16 years Carmen has done extensive work with community art projects that feature local streams, watersheds, ravines and urban pockets of nature to highlight the environment. She formed Still Moon Arts Society in 2004 because she believes art inspires people; art moves mind and heart to shed light on our connection to the natural world. The Renfrew Ravine Moon Festival, now in its 14th year, celebrates local artists, our diverse multicultural community, Renfrew Ravine and our local stream Still Creek. As a result of the festival and our other activities our community has become very active and engaged. We have a large group of dedicated youth volunteers who work on the Moon Festival, ravine stewardship, and who now take leadership in arts and environment projects. Art projects made with the community now frame Renfrew Ravine with mosaic art gardens, art benches and an outdoor labyrinth. People see the ravine as a place of sanctuary in the middle of the city and no longer as a place to dump garbage. Most exciting of all, the salmon have returned to spawn in Still Creek in Vancouver after an absence of nearly 80 years!
Arts Health and Seniors: In addition to Carmen’s creative work with Still Moon, she has done many community art and giant puppet projects with children, teenagers and adults. From 2006 - 2014 she was artist in residence with the City of Vancouver Arts and Health program. 


Alex Chisholm Bio – Musician, sound sculptor, mosaic artist, gardener and community “engager”
Trained as a professional musician specializing in guitar and mandolin, Alex’s interests have always expanded beyond traditional arts disciplines. As a musician his interests and compositions draw upon multiple influences from Celtic, Blues, Jazz, Bluegrass, Eastern European, classical and contemporary music. As a talented builder and explorer of the natural world, Alex creates sound sculptures with found locations, and found and constructed non-traditional objects. He also designs builds and maintains spectacular garden environments combining complex pebble and cut-stone mosaics, ingenious built forms, and lush plantings for native plant gardens, food gardens, and enjoyment gardens with outdoor rooms defined by trees and shrubs offering dappled shade and sun, and 4 seasons of a rich variety blooming colour.
Stone Mosaic work by Alex Chisholm
Music and festival production: With a 35 year background as a touring musician, artist, and arts and festival administrator Alex graduated with an education in classical guitar. He soon began playing with folk and experimental bands and quickly developed a love for the mandolin, which became his instrument of choice.
A concert promoter and touring musician he partnered with fellow musicians in 1988 to produce the first Mission Folk Music Festival recently celebrating its 29th year. One year later he started the Winter Roots Music Festival in Vancouver and more recently he is the founder and artistic director of the Gathering Festival, an inner-city music and arts festival, the Summer Solstice Festival and the Day of the Dead Arts Festival.