news

viernes, 19 de julio de 2013

Símbols trobats" del Grup Portolà a CACiS


SÍMBOLS TROBATS · Grup Portolà 10
Hem buscat uns nous llenguatges en l'entorn, uns nous símbols que ens
suggerissin realitats paral.leles.
Els hem recollit, a vegades els hem modi!cat, amb la !nalitat d'investigar
diferents expressions artístiques.
Des de l'evolució de les ombres d'objectes inventats que hem anat pintant
al llarg del dia (L'hort d'ombres i Alfabet solar), hem anat apropant-nos a
l'entorn i hem elaborat el nostre propi plànol topogrà!c (Llibre de calç) per a
captar la magestuositat de l'espai que ocupem. Tot allò que podia
representar un missatge ho hem seleccionat per a fer una doble
intervenció, monotips i banderoles, que expandeixen la nostra veu (Llibre de
bosc i Banderoles de símbols).
El contacte amb la nit ens ha permès confeccionar un doble mapa de
constel.lacions, a ! de crear uns nous símbols i una nova signi!cació (Hort
celeste i Alfabet celeste).
I l'aigua, l'element que ens ha acompanyat de manera abrupta i sorollosa
cada dia, ens ha permès investigar sobre la seva acció damunt la terra. Hem
recreat la seva intervenció i ens ha mostrat unes formes que ens poden
recordar països, continents.... (Alfabet de pedra i Paisatge de pedres).
Presentar aquest treball com un joc expressiu d'interpretar símbols,
d'extreure'n signi!cats i d'interactuar davant les obres ens ha fet possible
que sorgissin expontàniament unes interaccions amb els nens que feien
estada al CACIS paral.lelament amb nosaltres.
La seva participació entusiasta ens ha animat a seguir investigant en
aquesta línia.
Agraïm la col.laboració d'Aquari Paper