news

lunes, 13 de febrero de 2012

12 Dones contra la violència de gènere/Projecte Dones Invisibles


El proper dia 28 de febrer es presenta el Projecte a Centre Cultural Casino de Manresa a les 19:00/ El Projecte Dones Invisibles te com a finalitat recaptar diners per un pis d’acollida per dones maltractades i ha estat possible gracies a la col•laboració de dotze dones fotògrafes que han cedit els drets d’imatge de les seves obres al Centre D’Art Contemporani sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç Dotze fotos fan visibles els maltractaments El Forn de la Calç de Calders aplega 12 fotògrafes per finançar un pis d' acollida
 Dotze fotògrafes que donen visibilitat a les Dones invisibles. 

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat  El Forn de la Calç promou accions conjuntes entre l’art contemporani i el compromís social, en aquesta ocasió  per  cercar respostes a una societat del segle XXI que mante comportaments masclistes i violents ha volgut editar aquest Portafoli de fotografies fetes per dotze dones contra la violència de gènere.
Alba Ferrer - Montserrat Faixat - Paula Ospino - Naomi Daniel - Tamara Erde - Eva Llamas

Rosa Gema Doughty - Cristina Amanagué - Dámaris Llaudis - Inês Querido - Mireia Arso - Colita

The next day February 28 presents The Invisible Women’s  Project  in the Cultural Center of Manresa Casino at 19:00

The Invisible Women Project aims to raise money for an apartment of shelters for battered women and is made possible through the collaboration of twelve women photographers who have donated the image rights of their works to the center of contemporary art sustainability (CACiS) The Forn the Calç.
El próximo día 28 de febrero se presenta el proyecto Mujeres Invisibles en el Centro Cultural Casino de Manresa a las 19:00 

El Proyecto Mujeres Invisibles tiene como finalidad recaudar dinero para un piso de acogida para mujeres maltratadas y ha sido posible gracias a la colaboración de doce mujeres fotógrafas que han cedido los derechos de imagen de sus obras al Centro de arte contemporáneo sostenibilidad (CACiS) El Forn de la Calç