news

miércoles, 2 de mayo de 2012

Exposición "Creem un Bosc d'Origami"


Inauguració de l’Exposició “Creem un Bosc d’Origami” de l’artista Jon Minchin  amb els alumnes de l’IES Lluís de Peguera i l'IES Pius Font i Quer,organitzat per CACiS 
Divendres dia 4 de maig a les 19:30 a l’Espai 7 del Centre Cultural Casino /Passeig Pere III, 27-29 de Manresa.

The ‘Bosc de Origami’ is the result of two workshop activities undertaken and developed by a collective of students and teachers from IES Pius Font i Quer and IES Lluís de Peguera, the artist Jonathan Minchin and the centre of art and sustainability; CACiS. 
El ‘Bosc de Origami’ es el resultado de dos talleres de actividades asumidas y desarrolladas por un colectivo de estudiantes y profesores del instituto IES Pius Font i Quer del instituto IES Lluís de Peguera, el artista Jonathan Minchin y el centro por el arte y la sostenibilidad; CACiS.