news

viernes, 23 de marzo de 2012

Formar .... Reformar ... Transformar de Jon Minchin
Els alumnes de primer de batxillerat artístic IES LLuís de Peguera de Manresa amb l'artista Jon Minchin treballen el projecte.
 "Formar.....Reformar.....Transformar..." una exercici de pensament i volum , partint de la natura i les seves estructures aquest jove creador fa pensar i cercar als joves mapes mentals , jocs de paraules on cada alumne ha d'experimentar fins formar una sèrie de components petits per tornar a treballar el tema escollit o paraula. Aquest treball es fa també amb un grup d'alumnes de segon d'ESO del IES Pius Font i Quer.
CACiS treballa amb artistes i centres educatius per ajudar a la pràctica de l'art contemporani dins de seu programa educatiu  "Transport Art"