news

domingo, 1 de abril de 2012

Trabajos de los alumnos de Pius Font i Quer

Els alumnes de segon d'ESO de IES Pius Font i Quer han treballat amb els professors  Emma Nuevo i Josep Morral desenvolupant les idees de Jon Minchin desprès del taller que van fer amb ell  fa unes setmanes. Les paraules i els mapes mentals han donat lloc a formes fetes amb papers de forma col·lectiva els grups han realitzat un treball molt interessant.
Los alumnos de segundo de ESO de IES Pius Font i Quer han trabajado con los profesores Emma Nuevo y Josep Morral desarrollando las ideas de Jon Minchin después del taller que hicieron con él hace unas semanas. Las palabras y los mapas mentales han dado lugar a formas hechas con papeles de forma colectiva los grupos han realizado un trabajo muy interesante.
Students in second ESO IES Pius Font i Quer have worked with teachers Emma and Joseph Backpack developing new ideas after the workshop Minchin Jon did to him a few weeks ago. The words and the mental maps have led to forms made with papers collectively the groups have ​​a very interesting work.