news

domingo, 14 de mayo de 2017

projectes del TFG

Ona Trepat

La intenció de sol·licitar la beca de CACIS és que l’estada pugui esdevenir un context per a realitzar una tercera intervenció que formi part de la sèrie d’experiències i construccions que he realitzat fins ara, seguint amb la línia de treball del projecte i sempre amb una intenció específica per cada context i territori.
Les intervencions intenten construir una percepció particular i sensible del territori, funcionant com un espai on establir vivències, relacions d’intimitat i d’introspecció amb l’entorn, la naturalesa que l’acull. Per això l’espai de CACIS és ideal per a realitzar una pràctica d’aquest estil, ja que una de les premisses d’aquest projecte és la proximitat amb la naturalesa i els espais rurals i naturals. A mig camí entre l’escultura, la jardineria i l’arquitectura les intervencions són realitzades artesanalment mitjançant fibres vegetals i plantes característiques de la zona i estan configurades bàsicament a partir de formes geomètriques i orgàniques.

La intervenció que proposo, seguint amb el fil conductor del projecte, tindrà una intenció espaial, arquitectònica, on poder generar un espai des d’on habitar i relacionar-se amb l’espai natural alhora que percebre’l de manera diferent. També s’alimentarà del meu treball amb les fibres vegetals i la cistelleria realitzat fins al moment i tindrà una realització artesanal amb les mans com a úniques executores.
Un dels objectius del projecte és que cada estructura està pensada per dialogar amb el context que l’acull, amb un territori i grup humà particulars. Per això crec que la intervenció s’acabarà de definir un cop pugui establir aquests primers contactes i vincles amb el territori i el context que s’esdevingui.
Tot i així, a diferència de les altres dues intervencions, aquesta no la plantejo com una estructura amb salze o vímet viu, ja que s’ha acabat la temporada de plantació i tinc interès en treballar amb sec. Per aquesta intervenció faria una recopilació dels materials i plantes que he utilitzat aquests últims mesos, el vímet, la balca o l’espart i treballaria des d’un altre tipus de llenguatge. Alhora que plantejo d’afegir altres materials vegetals de la zona.
Concebo cada intervenció com un magatzem d’experiència, on des del seu plantejament fins al seu desenllaç s’ha esdevingut una acumulació de moments i vincles que documento en forma de conte o narració. M’agradaria realitzar la documentació de l’experiència a CACIS simultàniament durant l’estada i aconseguir definir la formalització d’aquesta narració.

Ona Trepat / projecte de final de grau escollit per CACiS aquest 2017