news

miércoles, 26 de octubre de 2011

L'arbre de Roser Oduber/El árbol de Roser Oduber

http://roseroduber.blogspot.com/ IMPERMEABLE El impermeable esser humà. Treu de la natura tot allò que vol i la mira des del plàstic de la seva còmoda vida de metacrilat. Atent a la fluctuació dels mercats pensa que tot pertany a la seva única intel•ligència superior. Pobre homo que poc saps de res.......... Mor inútilment en el teu propi embolcall plastificat. IMPERMEABLE El impermeable ser humano. Saca de la naturaleza todo lo que quiere y la mira desde el plástico de su cómoda vida de metacrilato. Atento a la fluctuación de los mercados piensa que todo pertenece a su única inteligencia superior. Pobre homo que poco sabes de nada .......... Muere inútilmente en tu propio envoltorio plastificado. Waterproof The waterproof be human. Saca of nature and all that Want to see your plastic from the comfortable life of methacrylates. Attentive to the fluctuations of the markets piensa that everything belongs to its unique superior intelligence. Poor little homo who knew of nothing .......... Kill your own envoltorio inútilmente in plastic.